Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

REPREZENTANŢII AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, PREZENŢI LA CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ "PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ROMÂNIA, NORVEGIA, MALTA, UZBEKISTAN ȘI ITALIA"


În perioada 17-18 aprilie a.c., la Târgovişte, se desfăşoară Conferința internaţională "Prevenirea consumului de droguri în România, Norvegia, Malta, Uzbekistan și Italia", care reprezintăultima activitate punctuală prevăzută în proiectul de parteneriat strategic (KA2) - “Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus+.

Acţiunea centralizatăa proiectului este Dezvoltarea capacităţii instituţionale în domeniul tineretului în țările din Africa, Caraibe şi Pacific (APC), America Latină și Asia (aplicat la Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură de la Bruxelles), cu numărul de referinţă 589583 – EPP-1-2017-1-NO-EPPKA2-CBY-ACPALA.

Proiectul a fost elaborat de Colegiul Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte,  în colaborare cu ceilalţi parteneri: Terram Pacis – Norvegia, Comitato d'Intesa – Italia, Clubul Kiwanis Vaslui - România, Youth  Services Coordinator  within  Ministry  For Gozo – Malta, Tashkent Davlat Pedagogika University - Uzbekistan, Tashkent State University of Language and Literature – Uzbekistan şi este coordonat de organizaţia TERRAM PACIS – Norvegia.

La această conferinţă internaţională participă şi specialişti ai Agenţiei Naţionale Antidrog din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Dâmboviţa, partener în proiect al Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu”, precum şi ai CPECA Vaslui, partener al Clubului Kiwanis Vaslui, alături de tineri, elevi, studenți, lucrători de tineret şi reprezentanţi ai organizaţiilor partenere în proiect. 

Proiectul promovează cooperarea strategică între organizaţiile partenere, pe de o parte şi cooperarea între organizaţiile consorţiului şi alte organizaţii în domeniul educaţiei/formării, autorităţi locale, regionale şi naţionale, interesate de problematica proiectului, pe de altă parte, în scopul profesionalizării lucrătorilor de tineret, profesorilor, potenţialilor viitori lucrători de tineret şi dezvoltării aptitudinilor şi competenţelor tinerilor voluntari, pentru o participare şi o implicare activă în prevenirea consumului de droguri.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt, în principal, îmbunătățirea instrumentelor de măsuri de prevenire a consumului de droguri ale lucrătorilor din domeniul tineretului, profesorilor și tinerilor din țările implicate în prevenirea și reducerea eficientă a consumului de droguri prin:

  • Creșterea abilităților profesionale a 60 de lucrători pentru tineret și profesori din țările implicate, pentru prevenirea și reducerea eficientă a consumului de droguri în rândul tinerilor;
  • Stimularea atitudinii de responsabilitate față de riscurile consumului de droguri şi comportamentul pozitiv al acțiunii în domeniul prevenirii a 48 de tineri voluntari ai organizațiilor partenere (13-25 ani) din țările partenere în timpul schimbului de tineri;
  • Identificarea grupurilor vulnerabile și a persoanelor fizice și dezvoltarea de programe "selective" și "indicate", pentru a răspunde nevoilor lor complexe la nivel local;
  • Dezvoltarea capacității organizațiilor partenere, prin cooperare strategică, schimb de experiență și abordări educaționale non-formale în prevenirea consumului de droguri, de a acționa la nivel comunitar în prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor.

Ca urmare a acestui proiect, dincolo de atingerea obiectivelor propuse, această colaborare permite în viitor lucrătorilor din domeniul tineretului, cadrelor didactice și voluntarilor să își elaboreze propriile inițiative menite să prevină consumul de droguri  şi să intervină proactiv pentru limitarea efectelor negative ale acestuia atât la nivel local, cât şi regional și naţional, să  continue să desfășoare programe de prevenire a abuzului de droguri în organizațiile de tineret, în școli, în centrele de asistență socială sau în zonele de risc pentru  grupurile vulnerabile.

Elevii implicaţi în proiect vor fi, de asemenea, capabili să desfășoare  activități de "educație între egali" în școlile din care provin, dar și în alte școli, implicând şi mai mulți elevi, iar organizațiile partenere vor continua campania de prevenire a consumului de droguri prin diferite proiecte și programe și vor atrage o cofinanțare suplimentară pentru activitățile de prevenire pe termen lung.

18 aprilie 2019

Compartimentul de Relații Publice

Inapoi la pagina principală


Ştiri

„DROGURILE ÎȚI SCHIMBĂ DESTINAȚIA”, UN PROIECT AL AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, IMPLEMENTAT ÎN COLABORARE CU BRIGADA AUTOSTRĂZI

Proiectul urmăreşte creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a conducătorilor auto, în vederea diminuării riscului de accidente cauzate de consumul de droguri la volan.

24 iunie 2019

continuare


REPREZENTANŢII AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, PREZENŢI LA CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ "PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ROMÂNIA, NORVEGIA, MALTA, UZBEKISTAN ȘI ITALIA"

Specialiști din cadrul celor 3 Centre Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul București au participat vineri, 12 aprilie a.c., la  Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Palatul Naţional al Copiilor de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

18 aprilie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis