Specialiştii DGASPC Din Bucureşti, Formaţi În Domeniul Reducerii Cererii De Droguri În Rândul Adolescenţilor

În perioada 21 octombrie – 6 noiembrie a.c., Agenţia Naţională Antidrog (ANA) organizează, în cadrul Proiectului Național „Pinocchio”, trei sesiuni de formare profesională pentru specialiștii din cadrul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din București.

Aceste activităţi formative în domeniul reducerii cererii de droguri în rândul adolescenţilor urmăresc deprinderea de abilităţi pentru personalul care lucrează în centrele de primire a copiilor în regim de urgență sau în serviciile ce se ocupă de copilul delincvent.

Sesiunile de formare se vor desfăşura pe parcursul a 18 ore de învăţare şi vor fi susţinute de specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog şi de cei din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență, care vor asigura formarea referitoare la tehnicile de prim ajutor în caz de supradoze.

Temele abordate vor viza următoarele aspecte:

  • Drogurile și efectele acestora;
  • Programele Agenției Naționale Antidrog;
  • Identificarea copiilor consumatori de droguri;
  • Metodologia de lucru cu adolescenţii la risc şi cu consumatorii de droguri;
  • Negocierea conflictelor, intervenții în situații de criză și managementul stresului;
  • Tehnici de prim ajutor în situații de supradoză de substanțe psihoactive.

În perioada 21 – 23 octombrie a.c., la sediul ANA, a avut loc o primă sesiune de formare, urmând ca la finalul celor trei serii planificate, aproximativ 50 de specialişti DGASPC din Bucureşti să dobândească abilităţile necesare pentru lucrul cu adolescenţii consumatori de droguri din sistemul rezidenţial.

Acest demers formativ face parte din cadrul Proiectului naţional „Pinocchio”, prin intermediul căruia specialiştii ANA îşi propun să consolideze factorii de protecție, prin dezvoltarea modalităților de coping eficiente pentru copii și prin dezvoltarea modalităților de comunicare eficientă între copii și educatori, aplicând sistematic metode fundamentate ştiinţific:

– activităţi de prevenire a consumului de droguri realizate în centrele de primire a minorilor în regim de urgență din DGASPC-urile din municipiul București și județele țării;

– consiliere socială, consiliere psihologică individuală şi de grup, consiliere medicală pentru beneficiarii minori identificați cu suspiciune de consum de către  personalul centrelor de primire a minorilor în regim de urgență;

– formarea personalului din centrele de primire a minorilor în regim urgență.

De asemenea, reamintim că începând cu luna ianuarie a acestui an, la nivelul municipiului Bucureşti, Agenţia Naţională Antidrog asigură funcţionarea Programului de consiliere pentru adolescenți și părinți, ce are ca misiune sprijinirea și asistarea părinților/aparținătorilor legali pentru a face față dificultăților psihosociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale și, totodată, sprijinirea adolescenţilor atunci când apar probleme de consum de droguri.

Programul se adresează adolescenților identificaţi drept consumatori activi sau care au predispoziţie faţă de consum și presupune activităţi de informare şi prevenire a consumului de droguri, consiliere socială, consiliere psihologică individuală şi de grup, grupuri de dezvoltare cu aparţinătorii adolescenţilor, în vederea îmbunătăţirii relaţiei socio-afective.

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

ro Romanian
X