Serviciul Analiză Strategică, Planificare și Politici

Serviciul Analiză Strategică, Planificare și Politici

Serviciul Analiză Strategică, Planificare și Politici este structura din cadrul Agenției Naționale Antidrog care asigură un cadru coerent pentru corelarea politicilor publice în domeniul antidrog cu dinamica fenomenului prin monitorizarea și evaluarea periodică a activităților desfășurate precum și prin planificarea noilor direcții de acțiune.

Analiză strategică
Planificare strategică
Politici publice
 • participă la elaborarea proiectului Strategiei Naționale Antidrog (SNA) şi a Planului de acţiune care se supun Guvernului României spre aprobare;
 • elaborează, împreună cu celelalte structuri organizatorice din Agenţie, raportul anual privind evaluarea stadiului de implementare a SNA, care se înaintează Guvernului României şi organismelor internaţionale;
 • elaborează raportul de evaluare anuală a activităţilor desfăşurate de Agenţie;
 • culege, colectează, prelucrează, stochează date şi informaţii pentru elaborarea de studii, sinteze şi analize, furnizând concluzii şi direcţii de acţiune instituţiilor implicate în lupta antidrog;
 • desfăşoară activităţi specifice de planificare strategică, în scopul fundamentării actului decizional, pentru conducerea Agenţiei;
 • elaborează, semestrial, planul de acţiuni al Agenţiei;
 • elaborează analize, studii, informări şi sinteze în domeniul luptei antidrog şi elaborează materiale pentru prevenirea traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • formulează propuneri în procesul de elaborare a planului de acţiuni al ministerului, în domeniul antidrog;
 • monitorizează, la nivel naţional, activităţile stabilite în documentele programatice de politici publice în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri;
 • propune conducerii Agenţiei măsuri pentru optimizarea activităţii şi colaborează cu celelalte structuri organizatorice pentru realizarea obiectivelor strategice ale Agenţiei;
 • colaborează cu celelalte instituţii şi colectează datele în vederea identificării problematicii specifice pentru propuneri de politici antidrog în România;
 • informează oportun conducerea Agenţiei şi propune măsuri cu privire la eventualele disfuncţionalităţi sau neregularităţi constatate din evaluările şi activităţile proprii;
 • execută activităţi privind întocmirea documentaţiei-suport în vederea participării conducerii Agenţiei la şedinţele Departamentului ordine şi siguranţă publică şi ale Colegiului ministerului;
 • participă la seminare/conferinţe/întâlniri de lucru etc. având ca teme subiecte cu incidenţă directă sau conexă domeniului său de activitate;
 • atribuții privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul ANA;

-Planul de activități pentru implementarea Programului de guvernare al României 2018 -2020;
Strategia naţională de ordine publică 2015-2020, aprobată prin H.G. 779/23.09.2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2015-2020;
Strategia naţională antidrog 2013-2020 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog în perioada 2018-2020, adoptate prin Hotărârea Guvernului nr. 784/09.10.2013 privind aprobarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2013-2020;
-H.G. nr. 853/31.10.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2013 privind aprobarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020 și a Planului de acțiune în perioada 2018-2020 pentru implementarea Strategiei naționale antidrog 2013-2020;
Monitorizarea activităţilor, pentru perioada 2018-2020, din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog, în perioada 2018-2020;
-Programul de guvernare 2016 – 2020
;
H.G. nr. 684/19.08.2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018;
-H.G. nr. 659/19.08.2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018.

ro Romanian
X