Rapoarte naționale și internaționale

RAPOARTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România, elaborat anual pe baza datelor din anul precedent, prezintă evoluţia fenomenului drogurilor în ţara noastră (situaţie, politici de răspuns, tendinţe) şi este realizat conform ghidului recomandat de Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie.
Raportul este structurat în trei părţi: Rezumat, Noi evoluţii şi tendinţe, Teme selectate.
Rezumatul prezintă principalele tendinţe înregistrate în perioada de referinţă (Tendinţe înregistrate în consum/trafic, Schimbări înregistrate în răspuns) şi conţine câte un paragraf pentru fiecare capitol al raportului cu descrierea principalelor rezultate şi o analiză transversală a datelor şi interpretări ale rezultatelor înregistrate.
Partea generală (Noi evoluţii şi tendinţe) are o structură constantă, cea specifică modificându-se anual, în funcţie de temele de interes stabilite la nivel european.
În partea generală sunt tratate progresele în plan legislativ şi instituţional, situaţia reducerii cererii şi ofertei de droguri în funcţie de indicatorii specifici, proiectele de prevenire derulate, consecinţele consumului de droguri în plan social, etc. Toate aceste informaţii sunt prezentate în zece capitole:
– Contextul naţional şi politicile în domeniu
– Consumul de droguri în populaţie
– Prevenire
– Consumul problematic de droguri
– Admiterea la tratament ca urmare a consumului de droguri
– Consecinţe şi corelaţii în planul sănătaţii
– Răspunsuri privind consecinţele asupra sănătăţii
– Consecinţe şi corelaţii sociale ale consumului de droguri
– Răspunsuri la consecinţe şi corelaţii sociale ale consumului de droguri
– Piaţa drogurilor

Elaborarea fiecăruia din cele 12 capitole se realizează în funcţie de următoarele criterii:
– Informaţii contextuale şi definiţii
– Metode de colectare a datelor: rutină sau studii
– Informaţii relevante care să permită înţelegerea situaţiei existente la nivel naţional
– Elemente cheie
– Rezultate ale analizelor datelor
– Interpretarea datelor funcţie de indicatori
–Tabelele standard şi chestionarele structurate – raportarea extinsă a datelor cantitative şi calitative prezentate în raport
– Fiecare informaţie trebuie raportată o singură dată. Temele selectate diferă de la an la an, fiind propuse anual câte 3, dintre care una este catalogată ca fiind obligatorie, iar cea de-a doua, la alegere.
Publicat în toamna fiecărui an, raportul conţine informaţii cu caracter neconfidenţial, adresate publicului larg, susţinute de o listă extinsă de grafice şi tabele.
Acest raport constituie un document de referinţă pentru politicieni, specialişti şi practicieni în domeniul drogurilor sau pentru orice altă persoană interesată de ultimele tendinţe înregistrate în evoluţia acestui fenomen. Până în prezent au fost elaborate, în limbile română şi engleză, de către echipa Observatorului Român de Droguri şi Toxicomanie, pe baza datelor furnizate de instituţii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale cu atribuţii în domeniu, 9 astfel de rapoarte (in intervalul 2004-2012).

În baza acestui raport naţional şi a celor elaborate de celelalte state europene, Observatorul European de Droguri şi Toxicomanie realizează un raport anual, înaintat Comisiei Europene.

LISTA RAPOARTELOR NAŢIONALE:
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2004
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2005
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2006
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2007
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2008
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2009
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2010
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2011

– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2012
– ERATA – Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2012
– Situaţia drogurilor în România în anul 2013 – (SINTEZĂ) – 2013
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2013
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2014
– Situaţia drogurilor în România în anul 2015 – (SINTEZĂ) – 2015
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2015
– Situaţia drogurilor în România în anul 2016 – (SINTEZĂ) – 2016
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2016
– Situaţia drogurilor în România în anul 2017 – (SINTEZĂ) – 2017
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2017
– Situaţia drogurilor în România în anul 2018 – (SINTEZĂ) – 2018
– Raportul Naţional privind situaţia drogurilor din România – 2018

ro Romanian
X