Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Agenţia Naţională Antidrog prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri: prin mijloace automatizate şi manuale, în vederea -  ,,monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice” şi este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub numărul - 25469, ,,statistic de cercetare”, număr operator – 4939, respectiv ,,servicii de sănătate”, număr operator – 4940, ,,emitere autorizaţii” (monitorizare precursori de droguri), număr operator - 31663.

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul precizat şi sunt comunicate şi altor structuri/unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe baza obligaţiilor legale ce îi revin operatorului.
 Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul Agenţiei Naţionale Antidrog, B-dul Unirii nr.37, bloc A4, sector 3, Bucureşti,. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată, sau puteţi să ne contactaţi la telefon 021/318.44.00 , fax 021/316.67.27.

Inapoi la pagina principală


Ştiri

UN NOU STAGIU DE PRACTICĂ S-A ÎNCHEIAT LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

La sfârşitul lunii ianuarie a.c., în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog s-a încheiat stagiul de practică pentru studenţii şi masteranzii Universităţii Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

6 februarie 2017

continuare


FUNCȚIONARII PUBLICI, ANGAJAȚI AI PRIMĂRIEI ȘI AI POLIȚIEI LOCALE SECTOR 5, ȘI CADRELE DIDACTICE DIN GRĂDINIȚELE, ȘCOLILE ȘI LICEELE SECTORULUI 5 DIN BUCUREȘTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

În vederea extinderii ofertei de formare în rândul comunității locale, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) derulează sesiunile „Formare de bază în domeniul drogurilor”,în perioada ianuarie - iulie a.c.

3 februarie 2017

continuare


Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri