PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG ÎN ANUL 2019

În ceea ce priveşte prevenirea consumului de droguri, activităţile desfășurate de ANA au fost subsumate obiectivului general al pilonului orizontal reducerea cererii de droguri –  consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi  indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile  de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială.

Astfel, anul trecut, ANA, a implementat 8 proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri, dintre care şase în grădiniţe, şcoli şi licee, şi două adresate specialiştilor din centrele de primire în regim de urgență a minorilor şi adolescenţilor din sistemul rezidenţial, în vederea oferirii de modele pozitive copiilor şi adolescenţilor din sistemul rezidenţial, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri. În cadrul celor opt proiecte, specialiştii Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog ale Agenţiei Naţionale Antidrog au desfăşurat, la nivel naţional, 17249 activităţi, având 386920 de beneficiari: preşcolari, şcolari, elevi de gimnaziu şi liceu, cadre didactice, părinţi, persoane private de libertate, copii aflaţi în centre de primiri în regim de urgenţe, copii instituţionalizaţi sau aflaţi în centre de plasament, specialişti DGASPC, consilieri educativi, psihologi etc.

Tot pe parcursul anului trecut, au fost derulate 25 de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală şi în comunitate, în cadrul cărora specialiştii ANA au realizat 1878 de activităţi de care au beneficiat 121955 de persoane: preşcolari, şcolari, elevi de gimnaziu şi liceu, studenţi, profesori, părinţi, copii instituţionalizaţi, persoane private de libertate, instructori şi cursanţi auto, psihologi, asistenţi sociali, membrii comunităţii în general.

De asemenea, în anul 2019, ANA a implementat 5 campanii de prevenire a consumului de droguri. La nivel naţional, cele cinci campanii au avut ca rezultate organizarea a 60 de mese rotunde cu participarea a 707 specialişti din domeniul medical, social şi alţi furnizori de servicii medicale, psihologice şi sociale, implicați în reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri şi desfăşurarea a 1504 activităţi de informare, educare şi conştientizare în mediul şcolar, în familie şi în comunitate, la care au participat 2118 preşcolari, 42469 elevi de gimnaziu şi liceu, 723 studenţi, 2246 profesori, 771 părinţi, 540 specialişti ai instituţiilor partenere cu atribuţii în domeniul drogurilor şi aproximativ 40000 de membri ai comunităţilor locale.

În cadrul Programului Naţional „Şcoala Altfel”, au fost derulate 2491 activităţi de prevenire a consumului de droguri, în 229 unităţi şcolare, intitulate „Ora antidrog altfel”. Au fost informaţi despre efectele nocive şi pericolele consumului de tutun, alcool şi droguri 8215 preşcolari, elevi de gimnaziu şi liceeni.

Specialiştii ANA din cadrul Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog au desfăşurat, pe parcursul anul 2019, şi activităţi punctuale de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri în mediul şcolar, de care au beneficiat 28281 copii de grădiniţă, 328541 elevi, 15966 studenţi, 24167 părinţi şi 23800 cadre didactice preuniversitare şi universitare, în familie, la care au participat 16831 de persoane, şi în comunitate, fiind informaţi aproximativ 180000 de membri ai comunităţilor locale.

În ceea ce priveşte asistenţa acordată consumatorilor de droguri, în anul 2019, ANA, în parteneriat cu organizația nonguvernamentale Carusel, a continuat implementarea proiectului „Mai puţine riscuri!” 2018-2019, pe o perioadă de 12 luni – începând cu decembrie 2018, fiind achiziţionate 600.092 seringi de unică folosinţă destinate persoanelor consumatoare de droguri injectabile. Totodată, a continuat şi implementarea, în parteneriat cu organizația nonguvernamentală ARAS, pe o perioadă de 10 luni, a programului de schimb de seringi, fiind achiziţionate în acest sens 188.060 seringi de unică folosinţă destinate persoanelor consumatoare de droguri injectabile.

Prin structurile teritoriale specializate (17 CRPECA si 47 CPECA), la nivelul întregii ţări, ANA furnizează servicii de asistenţă integrată pentru persoanele consumatoare de droguri. Specificitatea serviciilor de asistenţă pentru consumatori furnizate de ANA constă în caracterul integrat al acestora, în concordanţă cu principii care guvernează toate documentele strategice aferente domeniilor: ordine şi siguranţă publică, justiţie, sănătate. Rolul central al CPECA, complementar celui de prevenire,  este cel de evaluare medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri și consumatorilor dependenți, implementarea managementului de caz și cel de furnizare de servicii de consiliere psiho-socială.

Prin întărirea rolului de legătură a Centrelor de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog din cadrul Agenției Naționale Antidrog între sistemul de management al justiției și managementul serviciilor de asistență, destinate consumatorilor de droguri, au fost create premisele necesare pentru punerea în practică, în premieră în România, a conceptului de justiție terapeutică. Justiţia terapeutică reprezintă o abordare orientată către rezultate, determinând efectele produse de sistemul legislativ în materie şi analizând cauzele acestora, principiul fundamental asimilat jurisprudenţei terapeutice fiind opţiunea terapeutică, dar neexcluzând măsurile de manifestare a actului de justiţie. În acest sens, structurile DIICOT au emis 2708 ordonanţe de evaluare (1467 la nivelul municipiului Bucureşti şi 1241 în restul ţării). În anul 2019, au fost evaluate 1907 persoane consumatoare de droguri (953 la nivelul municipiului Bucureşti şi 954 în restul ţării). A fost propus Plan Individualizat de Asistență pentru 462 de persoane (53 la nivelul municipiului București și 409 la nivelul țării) și au fost emise ordonanțe de includere în circuitul de asistență pentru 329 de persoane (48 la nivelul municipiului București si 281 la nivelul țării).

În privinţa serviciilor de tratament acordate ca urmare a consumului de droguri, în anul 2019, au fost înregistrate 7356 persoane consumatoare de droguri care au beneficiat de asistenţă la nivel național. Totodată, s-au înregistrat 3762 cazuri de persoane care au apelat la serviciile de urgență pentru probleme cauzate de consumul de substanțe psihoactive.

Agenţia Naţională Antidrog este parte a Sistemului european de avertizare rapidă privind noile substanțe psihoactive (EWS), pe parcursul anului 2019 fiind emise, la nivel european, 54 notificări şi 2 alerte de noi substanţe psihoactive, România transmițând 10 notificări.

Referitor la activitatea de formare şi documentare în domeniul drogurilor, anul trecut, ANA a organizat 90 sesiuni de formare în domeniul adicțiilor, adresate unui număr de 1922 specialiști atât pentru personalul din cadrul MAI, cât şi pentru reprezentanţii instituțiilor partenereCurtea de Apel București, Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, Protoieriea Sector 4 București etc.

Cooperarea internațională a instituţiei noastre a vizat cooperarea cu organizațiile internaționale: Grupul Pompidou din cadrul Consiliului Europei şi Organizaţia Naţiunilor Unite, dar şi cooperarea bilaterală: Întâlnirea Grupului de Lucru pe Precursori și Întâlnirea Grupului de lucru al experţilor privind îmbunătățirea colectării datelor statistice privind drogurile şi a chestionarului anual de raportare (ARQ).

De asemenea, reprezentanţii agenţiei au participat la activităţi pe linia relaţiilor internaţionale circumscrise proiectului de înfrăţire instituţională dintre România şi Turcia TR 15 IPA JH 03 17 R „Strengthening the data collection capacity of Turkish National Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (TUBIM)” şi au asigurat participarea la reuniunile Grupului Orizontal de Lucru privind Drogurile (HDG) din cadrul Consiliului Uniunii Europene şi grupurile de lucru aferente, activităţi cu periodicitate lunară. (11 reuniuni HDG).

Totodată, a fost asigurată prezența României la activităţile organizate de Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii: reuniunile experților pe indicatorii de monitorizare, întâlnirile REITOX ale şefilor Punctelor Naționale Focale, întâlnirile Consiliului de administrație etc.

Din perspectiva deținerii de către România a Președinției la Consiliul Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019, ANA a facilitat organizarea a 6 reuniuni ale Grupului orizontal de lucru privind drogurile (HDG) și a unei reuniuni a Grupului Dublin, continuând, totodată, dialogurile tematice cu partenerii UE, îndeosebi cu SUA, CELAC, Brazilia, context în care au fost organizate 6 reuniuni și o videoconferință. De asemenea, au fost pregătite 14 declarații, care au fost susținute în numele UE în cadrul reuniunilor Comisiei Națiunilor Unite privind stupefiantele.

ro Romanian
X