Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor

Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor este un centru orientat către comunitate, adresându-se, atât prin componenta de formare, cât şi cea de documentare, nu numai personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, Agenţiei Naţionale Antidrog, ci şi cadrelor din instituţiile partenere şi reprezentanţilor structurilor societăţii civile.
Centrul Naţional de Formare şi Documentare în domeniul Drogurilor utilizează în formarea de specialişti în domeniul drogurilor principiile educaţiei pentru adulţi, iar prin componenta de documentare, realizează legătura cu structuri naţionale şi internaţionale cu atribuţii în ceea ce priveşte diseminarea de informaţii şi schimbul bune practici în domeniul drogurilor.

CNFDD sprijină formarea profesională iniţială şi continuă, precum şi nevoile de documentare ale specialiştilor cu atribuţii în domeniul drogurilor din România.
Pornind de la rezultatele obţinute până în prezent în cadrul ANA în domeniul formării în adicţii, CNFDD derulează sesiuni de formare în domeniul drogurilor, pe cele două componente cheie: reducerea cererii şi reducerea ofertei de droguri, pentru următoarele grupuri ţintă:
- psihologi cu drept de liberă practică;
- asistenţi sociali,
- medici;
- sociologi;
- cadre didactice,
- personal din domeniul aplicării legii,
- judecători,
- alte categorii profesionale implicate în domeniul drogurilor (jurnalişti, voluntari antidrog).


În baza autorizării ANA ca furnizor de formare la nivel naţional, CNFDD organizează atât în Bucureşti, cât şi în teritoriu, sesiuni de formare şi manifestări ştiinţifice, autorizate de principalele organizaţii profesionale din România: Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Medicilor din România, Casa Corpului Didactic, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

Inapoi la pagina principală

Ştiri

UN NOU STAGIU DE PRACTICĂ S-A ÎNCHEIAT LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

La sfârşitul lunii ianuarie a.c., în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog s-a încheiat stagiul de practică pentru studenţii şi masteranzii Universităţii Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

6 februarie 2017

continuare


FUNCȚIONARII PUBLICI, ANGAJAȚI AI PRIMĂRIEI ȘI AI POLIȚIEI LOCALE SECTOR 5, ȘI CADRELE DIDACTICE DIN GRĂDINIȚELE, ȘCOLILE ȘI LICEELE SECTORULUI 5 DIN BUCUREȘTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

În vederea extinderii ofertei de formare în rândul comunității locale, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) derulează sesiunile „Formare de bază în domeniul drogurilor”,în perioada ianuarie - iulie a.c.

3 februarie 2017

continuare


Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri