Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului.

Principii
 • Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
 • Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară.
 • Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată - Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului.
 • Coordonarea - Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale.
 • Cooperarea - Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional.
 • Legalitatea - Întreaga activitate de reducere a cererii şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.
 • Deschiderea instituţională - Prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire. Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
 • Rigurozitatea ştiinţifică - Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice. O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale.
 • Umanismul - Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente (droguri, alcool, tutun, altele) conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social.
 • Specificitatea - Perceperea realităţilor şi fenomenelor este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să se pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea obiectivelor propuse.
Valori  Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori:
 • Comunitatea
 • Ţara
 • Credinţa
 • Familia
 • Prietenii
Inapoi la pagina principală

Ştiri

„DROGURILE ÎȚI SCHIMBĂ DESTINAȚIA”, UN PROIECT AL AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, IMPLEMENTAT ÎN COLABORARE CU BRIGADA AUTOSTRĂZI

Proiectul urmăreşte creşterea nivelului de sensibilizare şi responsabilizare a conducătorilor auto, în vederea diminuării riscului de accidente cauzate de consumul de droguri la volan.

24 iunie 2019

continuare


REPREZENTANŢII AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG, PREZENŢI LA CONFERINȚA INTERNAŢIONALĂ "PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI ÎN ROMÂNIA, NORVEGIA, MALTA, UZBEKISTAN ȘI ITALIA"

Specialiști din cadrul celor 3 Centre Regionale de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din municipiul București au participat vineri, 12 aprilie a.c., la  Bursa Generală a Locurilor de Muncă, organizată la Palatul Naţional al Copiilor de către Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă.

18 aprilie 2019

continuare


Campanii de prevenire

#potaltfel”, o campanie naţională de prevenire a consumului de canabis