Acreditare jurnaliști

ACREDITARE JURNALIȘTI

Pentru obţinerea unei acreditări permanente, instituţia de presă solicitantă se va adresa, în scris (prin fax sau prin e-mail) Compartimentului Relaţii Publice al Agenţiei Naţionale Antidrog, completând toate rubricile formularului de acreditare.

Solicitarea scrisă va fi datată, semnată şi ştampilată de directorul sau redactorul-şef al instituţiei respective.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul de Relaţii Publice, telefon  021.316.23.64. Formularele de acreditare se vor trimite la adresa de e-mail: relatii.publice@ana.gov.ro .

Jurnaliştii din presa locală se vor acredita direct la Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din fiecare judeţ.

ro Romanian
X