LINII DE FINANŢARE, DESCHISE DE ANA PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ, ÎN ANUL 2020

Agenția Națională Antidrog (ANA) a publicat, în Monitorul Oficial, Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2020, aferent Programului de Interes Național (PIN) în domeniul prevenirii și asistenței medicale, psihologice și sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018, a cărui perioadă de implementare a fost prorogată prin H.G. nr. 292/2018.

Astfel, ANA va acorda fonduri financiare nerambursabile în anul 2020, din bugetul propriu, pentru susținerea proiectelor de educație nonformală și a programelor de petrecere a timpului liber adresate populației școlare, precum și pentru dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

În conformitate cu alocările bugetare pentru anul 2020, în cuantum de 500.000 lei, fondurile financiare nerambursabile vor fi acordate, după cum urmează:

  • pentru educație nonformală și programe de petrecere a timpului liber adresate populației școlare, ca alternativă la consumul de droguri, în valoare de 200.000 de lei;
  • pentru dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri, în valoare de 300.000 de lei.

Anunţurile de participare pentru selecția proiectelor, aferente Programului anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2020, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul instituţiei noastre, www.ana.gov.ro, la secţiunea „Programe şi strategii proprii”, subsecţiunea „Programul de interes naţional”.

Liniile de finanţare sunt deschise în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes național de prevenire şi asistență medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, cu modificările şi completările ulterioare.

Programul de interes naţional de prevenire şi asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri reprezintă un mecanism de finanțare, din bugetul public, care vine în întâmpinarea reprezentanților societății civile, pentru a răspunde nevoilor comunității în ceea ce privește reducerea cererii de droguri.

 

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

ro Romanian
X