Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Întrebări frecvente - Întrebări Prevenire

1. Când ne dăm seama că cineva a pierdut controlul referitor la consumul de droguri?
Există o tendinţă destul de răspândită în rândul consumatorilor de droguri de a nega sau cel puţin de a minimiza prezenţa problemelor. În acest caz, una din frazele cele mai repetate este: "eu deţin controlul", "pot să mă las oricând", "eu nu voi fi dependent", ignorând prezenţa unor probleme evidente.
Câteva date ne pot informa despre o posibilă pierdere a controlului cu privire la droguri:

- Când cele 2-3 ţigări considerate suficiente ajung să fie 12 sau mai multe;
- Când cineva vrea să renunţe la consumul de tutun şi văzând că îi este mai greu decât îşi închipuise, începe să inventeze tot felul de scuze pentru a justifica consumul sau recăderea;
- Când ieşirile cu prietenii în oraş se termină mereu cu beţii;
- Când devin tot mai frecvente dimineţile de mahmureală în care nu mai există amintiri legate de circumstanţele consumului;
- Când se ajunge la policonsum (consumul asociat al mai multor categorii de substanţe);
- Când, deşi este însărcinată, o femeie nu este capabilă să renunţe la consumul de substanţe, chiar dacă ştie că vor fi efecte negative asupra sănătăţii fizice şi psihice a copilului;
- Când se instaurează senzaţia că o persoană îşi îndeplineşte cu dificultate îndatoririle cotidiene (studii, slujbă etc) şi din când în când apare gândul, repede înlăturat, că acest lucru se datorează consumului de droguri.


Acestea sunt situaţii care indică în mod categoric prezenţa unei probleme legate de consumul de droguri.
Dacă deja există anumite probleme din cele menţionate legate de consumul de substanţe, sfatul unui specialist poate reprezenta o bună masură de prevenire.

2. Este apelul 0800 8 700 700 gratuit şi ce informaţii pot accesa prin acesta?
Apelul este gratuit, serviciul este apelabil prin reţeaua Romtelecom şi poate oferi consiliere psihologică de urgenţă în problematica consumului de droguri.
TEL-VERDE oferă servicii cu largă adresabilitate comunitară, atât în domeniul informării cetăţenilor asupra datelor de contact ale serviciilor de prevenire şi asistenţă în adicţii, precum şi serviciilor sociale conexe, cât şi în cel al consilierii de urgenţă a consumatorilor, familiilor sau aparţinătorillor legali ai acestora.

3. Cum pot deveni voluntar ANA?
Voluntari ai Agenţiei Naţionale Antidrog pot fi persoane care doresc să desfăşoare o activitate în interesul comunităţii, indiferent de cetăţenie, rasă, culoare, etnie, vârstă, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, deficienţe fizice, ori alte asemenea criterii.
Procesul de selectie presupune parcurgerea următoarelor etape: depunerea unui dosar şi interviul de selecţie.
Pentru a deveni voluntari ANA, se va depune un dosar la un sediul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog din judeţul/ sectorul de rezidenţă, ce trebuie să conţină:

- cerere de voluntariat;
- CV;
- copie BI/CI sau paşaport ;
- certificat de cazier judiciar;
- fişă de înscriere;
- poză tip BI/CI;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
- acordul tutorelui în cazul minorului.

Interviul de selecţie, ce se realizează după verificarea dosarului, vizează dobândirea de către responsabilii cu coordonarea activităţii de voluntariat de informaţii referitoare la istoricul personal, pregătirea şi experienţa profesională, cunoştinţele, abilităţile, disponibilitatea de timp şi domeniile de interes ale acestuia.

Inapoi la pagina principală

Ştiri

UN NOU STAGIU DE PRACTICĂ S-A ÎNCHEIAT LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

La sfârşitul lunii ianuarie a.c., în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog s-a încheiat stagiul de practică pentru studenţii şi masteranzii Universităţii Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

6 februarie 2017

continuare


FUNCȚIONARII PUBLICI, ANGAJAȚI AI PRIMĂRIEI ȘI AI POLIȚIEI LOCALE SECTOR 5, ȘI CADRELE DIDACTICE DIN GRĂDINIȚELE, ȘCOLILE ȘI LICEELE SECTORULUI 5 DIN BUCUREȘTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

În vederea extinderii ofertei de formare în rândul comunității locale, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) derulează sesiunile „Formare de bază în domeniul drogurilor”,în perioada ianuarie - iulie a.c.

3 februarie 2017

continuare


Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri