Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700

Întrebări frecvente - Întrebări formare

1. Cine poate participa la cursurile organizate de ANA?
Prin Centrul naţional de formare şi documentare în domeniul drogurilor, ANA poate derula sesiuni de formare în domeniul drogurilor, pe cele două componente cheie: reducerea cererii şi reducerea ofertei de droguri, pentru următoarele categorii profesionale:

- psihologi cu drept de liberă practică;
- asistenţi sociali,
- medici;
- sociologi;
- cadre didactice,
- personal din domeniul aplicării legii,
- judecători,
- alte categorii profesionale implicate în domeniul drogurilor (jurnalişti, voluntari antidrog).


2. Sunt creditate cursurile organizate de ANA?
În baza autorizării ANA ca furnizor de formare la nivel naţional, CNFDD poate organiza atât în Bucureşti cât şi în teritoriu, sesiuni de formare şi manifestări ştiinţifice, creditate de principalele organizaţii profesionale din România: Colegiul Psihologilor din România, Colegiul Medicilor din România, Casa Corpului Didactic, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

3. Organizează ANA cursuri de formare de formatori?
ANA organizează programe de perfecţionare, conform standardului ocupaţional pentru ocupatia FORMATOR, cod COR 241205, acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei. Sesiunile de formare sunt organizate prin intermediul Centrului naţional de formare şi documentare în domeniul drogurilor şi se pot derula în Bucureşti sau în teritoriu, în funcţie de fondurile disponibile.
De asemenea, în cadrul ANA îşi desfăşoară activitatea aprox. 60 de specialişti acreditaţi ca formatori de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, alături de alţi specialişti cu expertiză recunoscută în domenii precum: consiliere, interviu motivaţional, tehnici de prevenire a consumului de droguri, formare de bază în adicţii etc.

Inapoi la pagina principală

Ştiri

UN NOU STAGIU DE PRACTICĂ S-A ÎNCHEIAT LA AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

La sfârşitul lunii ianuarie a.c., în cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog s-a încheiat stagiul de practică pentru studenţii şi masteranzii Universităţii Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

6 februarie 2017

continuare


FUNCȚIONARII PUBLICI, ANGAJAȚI AI PRIMĂRIEI ȘI AI POLIȚIEI LOCALE SECTOR 5, ȘI CADRELE DIDACTICE DIN GRĂDINIȚELE, ȘCOLILE ȘI LICEELE SECTORULUI 5 DIN BUCUREȘTI, FORMAŢI ÎN DOMENIUL DROGURILOR

În vederea extinderii ofertei de formare în rândul comunității locale, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) derulează sesiunile „Formare de bază în domeniul drogurilor”,în perioada ianuarie - iulie a.c.

3 februarie 2017

continuare


Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri