Cariera

CARIERĂ

Anunț examen de promovare, în cadrul postului ocupat, în treapta profesională imediat superioară celei deținute, a personalului contractual încadrat la Serviciul Reducerea Cererii de Droguri, C.P.E.C.A. Buzău, C.P.E.C.A. Sector 2, C.P.E.C.A. Ilfov și C.P.E.C.A. Prahova în funcțiile de inspector de specialitate gradul II.

Anunț – concurs în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, funcţia de șef birou la Biroul Resurse Umane

Anunț – concurs pentru ocuparea unui post vacant de farmacist primar (ofițer de poliție), prevăzut la poziția 63 din statul de organizare, în cadrul Serviciului Reducerea Consumului de Droguri – Farmacia cu circuit închis.

Anunț – concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofițer specialist I din cadrul Serviciului Precursori, prin încadrare directă, prevăzut la pozitia 86/b din statul de organizare al Agenției Naționale Antidrog.

Anunț – concurs în vederea ocupării a 2 (doua) posturi vacante de ofițer de politie din cadrul Serviciului Relații Internaționale și Programe după cum urmează:

1 post de ofițer specialist II în cadrul Serviciului Relații Internaționale și Programe, prevăzut la poziția nr. 95/a din Statul de Organizare al Agenției Naționale Antidrog, prin modalitatea încadrării directe;

1 post de ofițer principal I în cadrul Serviciului Relații Internaționale și Programe, prevăzut la poziția nr. 98 din Statul de Organizare al Agenției Naționale Antidrog, prin trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție.

ro Romanian
X