COOPERARE ROMÂNO-TURCĂ ÎN DOMENIUL COLECTĂRII DATELOR PRIVIND DROGURILE

 În perioada 27 – 31 ianuarie a.c., o delegație din Republica Turcia, condusă de domnul Murat SARIGÜZEL – Șeful Departamentului pentru Combaterea Stupefiantelor din cadrul Centrului Național pentru Droguri și Dependență de Droguri din Turcia (TUBIM, a efectuat o vizită de studiu în București și Brașov.

Vizita a reprezentat o activitate în cadrul Proiectului de Twinning TR 15 IPA JH 03 17 R, Strengthening the Data Collection Capacity of Turkish National Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (TUBIM), derulat între Agenţia Naţională Antidrog (ANA) şi Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), pe de o parte, şi Departamentul de Combatere a Drogurilor din Turcia, pe de altă parte.

În proiectul de referință, finanțat prin instrumentul financiar destinat cooperării instituționale de la nivelul Comisiei Europene, ANA, alături de IGPR, furnizează expertiză în vederea creșterii capacității TUBIM de a colecta date referitoare la problematica drogurilor, îmbunătățirii calității datelor colectate și creșterii gradului de compatibilitate a acestora cu practicile europene în materie ale Centrului European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (EMCDDA).

Scopul vizitei de studiu a fost prezentarea detaliilor relevante referitoare la sistemele utilizate de către statele membre UE, de colectare a datelor online în domeniul drogurilor. Specialiștilor din țara beneficiară le-au fost prezentate, în cadrul unor consultări și discuții tehnice, aspecte privind cadrul juridic și procedural european și național în materia drogurilor, fluxurile de lucru, funcționalitățile sistemului, măsurile de control al calității pentru introducerea, prelucrarea și analiza datelor, măsurile de gestionare a riscurilor, regulile de acces la sistem și managementul acestuia.

Pentru a permite o înțelegere cuprinzătoare a sistemului de colectare a datelor, activitatea a inclus, de asemenea, vizite la Punctul Național Focal din cadrul ANA, dar și la structuri centrale și regionale ale IGPR, pentru a oferi experților turci un cadru de dezbatere al sistemelor naționale de colectare a datelor, cooperării dintre autorități, lecțiilor învățate, precum și perspective de viitor.

În cadrul întâlnirilor tehnice de la sediul Agenţiei Naţionale Antidrog, coordonate de directorul şi directorul adjunct ai instituţiei, au fost prezentate aspecte relevante privind atât sistemul naţional de colectare a datelor, cât şi bunele practici în aria prevenirii consumului de droguri, bune practici care sunt fundamentate pe tendinţele în evoluţia indicatorilor epidemiologici cheie.

Vizita de studiu a inclus şi o deplasare la Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov, structură teritorială a Agenţiei Naţionale Antidrog, în cadrul căreia au fost prezentate rolul și atribuțiile centrului, precum și aspecte referitoare la bunele practici ale sistemului regional de colectare a datelor din domeniul reducerii cererii de droguri. Totodată, a fost organizată o vizită și la Instituţia Prefectului judeţului Braşov.

În numeroase rânduri, partenerii din Republica Turcia şi-au exprimat mulţumirea pentru calitatea expertizei furnizate de specialiştii Agenţiei Naţionale Antidrog pe întreaga durată a implementării proiectului.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

ro Romanian
X