Compartimentul Relaţii Publice

COMPARTIMENTUL RELAȚII PUBLICE

Conform H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, aceasta a fost autorizată să difuzeze şi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial, din domeniul său de activitate, în condiţiile legii, prin intermediul Compartimentului Relaţii Publice.

Asigurarea unei informări obiective a publicului privind organizarea instituţiei, activităţile şi proiectele pe care aceasta le derulează, dar şi rezultatele astfel obţinute, sunt printre cele mai importante atribuţii ce revin în sarcina structurii de relaţii publice.

Compartimentul Relaţii Publice stabileşte şi permanentizează relaţii constructive cu reprezentanţii mass-media, bazate pe principiile echidistanţei şi transparenţei, sprijinind jurnaliştii în activitatea de documentare cu date şi informaţii din categoria celor ce fac obiectul liberului acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public, pe subiecte specifice activităţii Agenţiei Naţionale Antidrog.

Totodată, Compartimentul asigură conducerii instituţiei suportul documentar cu privire la temele şi subiectele aflate pe agenda publică, asupra modului în care activităţile structurilor şi personalului agenţiei sunt reflectate în spaţiul public, realizând în acest sens analize şi materiale documentare.

Coordonate de contact

Telefon: 021.316.23.64

Program: L-V: 08.00 – 16.00

E-mail: relatii.publice @ ana.gov.ro

ro Romanian
X