Buletin informativ

Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001

BULETIN INFORMATIV

NOTĂ:    Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.


a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
http://ana.gov.ro/despre-institutie/organizare/

b) structura organizatorica, atribuțiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

http://ana.gov.ro/despre-institutie/organizare/

http://ana.gov.ro/despre-institutie/reteaua-nationala/

http://ana.gov.ro/contact/

http://ana.gov.ro/solicitare-informatii-de-interes-public/

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

http://ana.gov.ro/despre-institutie/conducere/

http://ana.gov.ro/solicitare-informatii-de-interes-public/

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;

http://ana.gov.ro/contact/

e) audiențe

http://ana.gov.ro/despre-institutie/conducere/

f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

http://ana.gov.ro/buget/

g) programele si strategiile proprii;

http://ana.gov.ro/despre-institutie/programe-si-strategii-proprii/

h) lista cuprinzand documentele de interes public/ produse si/sau gestionate

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

http://ana.gov.ro/cereri-formulare-tipizate/

ro Romanian
X