ACŢIUNI DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, DERULATE DE ANA ÎN ANUL 2019

Şi în anul 2019, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a continuat implementarea, la nivel naţional, o unor proiecte, programe, campanii şi activităţi de prevenire a consumului de droguri în unităţile de învăţământ, în familie şi în comunitate, pentru a creşterea nivelul de informare, educare şi conştientizare a populaţiei generale, cu accent pe populaţia tânără, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri.

Având în vedere complexitatea factorilor care îi determină pe copii, tineri şi adulţi să fie vulnerabili la consumul de droguri, sistemul naţional de prevenire a consumului de droguri furnizează o varietate de proiecte naționale și locale, bazate pe studii ştiinţifice și elaborate în conformitate cu standardele internaționale, ţintind vârste şi niveluri de risc diferite.

În anul 2019, ANA, a implementat opt proiecte naţionale de prevenire a consumului de droguri, dintre care şase în grădiniţe, şcoli şi licee, şi două adresate specialiştilor din centrele de primire în regim de urgență a minorilor şi adolescenţilor din sistemul rezidenţial, în vederea oferirii de modele pozitive copiilor şi adolescenţilor din sistemul rezidenţial, în cadrul programelor de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri.

Astfel, în parteneriat cu structurile teritoriale ale Ministerului Educaţiei Naţionale, ANA a dezvoltat, proiectele naţionale: „Mesajul meu Antidrog” – pentru elevii de gimnaziu şi liceu, „Necenzurat” – pentru elevii de 12-14 ani, „Fred Goes Net” – pentru elevii de 14-19 ani, ,,ABC-ul emoţiilor” – pentru elevii din clasele I şi a II-a, ,,Cum să creştem sănătoşi” – pentru preşcolari şi pentru elevii de clasa I şi ,,Eu şi copilul meu”, prin intermediul căruia şi-a propus să consolideze legăturile afective dintre membrii familiei (părinte-copil, părinte-părinte, copil-copil), precum şi pe cele dintre aceştia şi şcoală, „Pinocchio” – pentru specialiştii DGASPC şi copiii instituţionalizaţi din centrele de plasament şi „Creativ” – pentru grupurile vulnerabile formate din beneficiari aflaţi în programele de asistenţă prin intermediul unei abordări de ordin psihosocial, venind astfel în completarea eforturilor terapeutice.

În cadrul celor opt proiecte, specialiştii Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog ale Agenţiei Naţionale Antidrog au desfăşurat, la nivel naţional, 17249 activităţi, având 386920 de beneficiari: preşcolari, şcolari, elevi de gimnaziu şi liceu, cadre didactice, părinţi, persoane private de libertate, copii aflaţi în centre de primiri în regim de urgenţe, copii instituţionalizaţi sau aflaţi în centre de plasament, specialişti DGASPC, consilieri educativi, psihologi etc.

Tot pe parcursul anului trecut, au fost derulate 25 de proiecte locale de prevenire a consumului de droguri în şcoală şi în comunitate, în cadrul cărora specialiştii ANA au realizat 1878 de activităţi de care au beneficiat 121955 de persoane: preşcolari, şcolari, elevi de gimnaziu şi liceu, studenţi, profesori, părinţi, copii instituţionalizaţi, persoane private de libertate, instructori şi cursanţi auto, psihologi, asistenţi sociali, membrii comunităţii în general.

De asemenea, în anul 2019, ANA a implementat cinci campanii de prevenire a consumului de droguri: campania media de sensibilizare a populaţiei generale, având ca scop destigmatizarea consumatorilor de droguri – ”OAMENII SUNT MAI MULT DECÂT DEPENDENŢA LOR. CUNOAŞTE-I, NU STIGMATIZA!”, campaniile pentru marcarea ZILEI MONDIALE FĂRĂ TUTUN (31 mai), respectiv ZILEI NAŢIONALE FĂRĂ TUTUN (21 noiembrie), campania pentru marcarea ZILEI INTERNAŢIONALE ÎMPOTRIVA TRAFICULUI ŞI CONSUMULUI ILICIT DE DROGURI (26 iunie) şi campania „19 ZILE DE PREVENIRE A ABUZURILOR ȘI VIOLENȚELOR ASUPRA COPIILOR ȘI TINERILOR” (1 – 19 noiembrie).

La nivel naţional, cele cinci campanii au avut ca rezultate organizarea a 60 de mese rotunde cu participarea a 707 specialişti din domeniul medical, social şi alţi furnizori de servicii medicale, psihologice şi sociale, implicați în reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri şi desfăşurarea a 1504 activităţi de informare, educare şi conştientizare în mediul şcolar, în familie şi în comunitate, la care au participat 2118 preşcolari, 42469 elevi de gimnaziu şi liceu, 723 studenţi, 2246 profesori, 771 părinţi, 540 specialişti ai instituţiilor partenere cu atribuţii în domeniul drogurilor şi aproximativ 40000 de membri ai comunităţilor locale.

În cadrul Programului Naţional „Şcoala Altfel”, au fost derulate 2491 activităţi de prevenire a consumului de droguri, în 229 unităţi şcolare, intitulate „Ora antidrog altfel”. Au fost informaţi despre efectele nocive şi pericolele consumului de tutun, alcool şi droguri 8215 preşcolari, elevi de gimnaziu şi liceeni.

Specialiştii ANA din cadrul Centrelor de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog au desfăşurat, pe parcursul anul 2019, şi activităţi punctuale de informare, educare şi conştientizare cu privire la efectele consumului de droguri în mediul şcolar, de care au beneficiat 28281 copii de grădiniţă, 328541 elevi, 15966 studenţi, 24167 părinţi şi 23800 cadre didactice preuniversitare şi universitare, în familie, la care au participat 16831 de persoane, şi în comunitate, fiind informaţi aproximativ 180000 de membri ai comunităţilor locale.

Şi anul acesta, Agenţia Naţională Antidrog va continua implementarea, la nivel naţional, a programelor, proiectelor, campaniilor şi activităţilor de prevenire a consumului de droguri, implicarea specialiştilor ANA în astfel de acţiuni reprezentând unul dintre principalele sale obiective, acela de a îndruma populaţia, în special tinerii, să adopte un stil de viaţă sănătos, ca alternativă la consumul de droguri, în cadrul programelor de petrecere a timpului liber, şi de a creşte nivelul de informare şi sensibilizare cu privire la aspectele medicale, psihologice şi sociale ale consumului şi dependenţei de droguri.

COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE

ro Romanian
X