Achiziții publice

Agenția Națională Antidrog, cu sediul în municipiul București, B-dul Unirii, nr.37, Bl. A, Parter, sector 3, telefon/fax 021.318.44.00/021.316.67.27, cod fiscal 28652497, reprezentată prin ordonator de credite, director Constantin Negoiță, intenționează să achiziționeze servicii de cazare pe litoral, în perioada 01.07-01.09.2019.

Data limită de depunere a ofertelor: 28 iunie 2019, ora 10.00;
Date contact: logistica@ana.gov.ro
Informații suplimentare la tel. 021-318.44.00, persoana de contact: Viorel Balmez.

Detaliile aferente intenţiei de achiziție se află în documentele atașate prezentului anunț:

ro Romanian
X