Căutare:
Tel-verde : 0 800 8 700 700
Actualitate

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG A LANSAT RAPORTUL NAŢIONAL PRIVIND SITUAŢIA DROGURILOR ÎN ROMÂNIA 2016

Anual, Agenţia Naţională Antidrog elaborează Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România, document de referinţă pentru specialiştii şi practicienii în domeniul drogurilor, pentru decidenţi şi pentru orice persoană interesată de ultimele tendinţe înregistrate în evoluţia acestui fenomen.

Raportul Naţional privind situaţia drogurilor în România conturează o imagine completă şi complexă asupra fenomenului drogurilor în ţara noastră. Totodată, lucrarea prezintă eforturile depuse de instituţiile guvernamentale cu atribuţii în domeniu, dar şi de organizaţiile neguvernamentale implicate în lupta antidrog, precum şi progresele înregistrate de România în combaterea acestui flagel.

Structurat pe 10 capitole, raportul cuprinde cele mai recente date şi informaţii legate de consumul şi traficul de droguri în România, fiind evidenţiate evoluţia şi tendinţele înregistrate de ţara noastră, atât pe linia reducerii cererii de droguri, cât şi pe cea a ofertei de droguri, precum şi intervenţiile şi măsurile adoptate de instituţiile publice faţă de problematica drogurilor.


continuareAfis

Afis


Ştiri

INIȚIATIVA ANTIDROG, PARTENERIAT PENTRU COMUNITATE

Agenția Națională Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Mureș, a realizat pe plan local, activităţi în cadrul proiectului „Inițiative antidrog”, în toate marile municipii și orașe din județul Mureș, în vederea creării infrastructurii pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog şi a Planului de Acţiune.

13 ianuarie 2017

continuare


PRECIZĂRI PRIVIND POLITICILE PUBLICE ANTIDROG ÎN ROMÂNIA

Având în vedere informaţiile vehiculate în mass-media din ultimele zile, preluate ca urmare a comunicatului de presă remis de organizaţia neguvernamentală CIADO, cu privire la faptul că în ţara noastră se va legaliza, în curând, consumul de droguri, iar politicile publice antidrog implementate de Agenţia Naţională Antidrog sunt ineficiente, pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm următoarele:

11 ianuarie 2017

continuare


Misiune, viziune, principii, valori

Misiune Conform HG 461 din 2011 privind înfiinţarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri...
Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului...
Principii Prioritatea - Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.
Continuitatea - Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară...

Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: comunitatea, ţara, credinţa, familia, prietenii...

continuare

Campanii de prevenire

Când drogurile apar, PRIETENII DISPAR, campanie naţională de prevenire a consumului de droguri


           
PROGRAMUL DE INTERES NAŢIONAL 2015 - 2018 Tabel cu veniturile salariale nete achitate personalului din Agenţia Naţională Antidrog
PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC